YourDomain.Com © 2006                    

 

 

Miljøforvaltning i Danmark

 

  • Udarbejdelse af juridiske vurderinger af mulighed for påbud af oprensning eller afgrænsning af jordforureninger´

 

  • Tilsyn af forurenende virksomheder

 

  • Tilsyn af private vandløb

 

  • Udarbejdelse af spildevandstilladelser

 

  • Opgaver i forbindelse med overvågning af søer, vådområder, vandløb og det nære kystmiljø

 

  • Registrering af arealanvendelse